Työvalmennus

Kokkotyö-säätiöllä valmennetaan työhön omilla työosastoilla, eri yrityksissä sekä yhteistyöorganisaatioissa. Tuotannon kulmakiviä on ekologisuus, joten kierrätys ja materiaalien uusiokäyttö ovat jokapäiväistä toimintaa työosastoilla.

Työvalmennus perustuu tekemällä oppimiseen.

Valmentautuja saa työosastolla päivittäisen tuen työelämän perussääntöjen, työtaitojen ja töiden opettelussa. Työosastolla työ ja ryhmätyö on valmennuksen väline, jolla tuetaan yksilön selviytymistä arjen haasteissa.

Työvalmennuksen tavoite on edistää valmentautujan työkykyä ja työtaitoa.

Valmennuksen sisältö ja tavoitteet suunnitellaan kiinnostus, kyvyt ja valmiudet huomioon ottaen. Valmentautujalle suunnitellaan mielekkäät ja vaatimustasoltaan sopivat työtehtävät, sekä valmentautujaa rohkaistaan ottamaan vastuu myös omasta kehittymisestään.

 

Jaana Haapasalo
Yksikön päällikkö/yksilövalmennus
Kaustisen seutu
wnnan.unncnfnyb@kokkotyo.fi
Puh. 040 162 1868

Sonja Jungar-Irjala
Yksikön päällikkö
Retro/Pietarsaari
fbawn.whatne-vewnyn@kokkotyo.fi
Puh. 040 844 0303

Arja Savela
Palvelupäällikkö
Kokkola
newn.fniryn@kokkotyo.fi
Puh. 050 435 7731